För dig som äger en fastighet är det viktigt att du tar god hand om den. Att ditt tak är i gott skick är helt nödvändigt. Det är du som är fastighetsägare som är ansvarig för taksäkerheten vid takarbete. Vid allt takarbete, som till exempel takläggning, snöskottning, sotning, med mera, behöver du se till att säkerheten är god.

Olika säkerhetsanordningar ger skydd

Det finns flera typer av säkerhetsanordningar som ger skydd både åt dem som arbetar på taket och förbipasserande. De professionella som arbetar på ditt tak kan till exempel behöva skyddsräcken, glidskydd, anpassade takstegar, med mera. För förbipasserande kan skyddsutrustning till exempel röra sig om snörasskydd. Exakt vad du behöver installera beror på din fastighets utformning och behov. Det finns dessutom många regler och riktlinjer angående taksäkerhet, och det är viktigt att du följer dem noga.

Ta hjälp av proffs för att kontrollera säkerheten

Med hjälp av en professionell takfirma kan du kontrollera att taksäkerheten hos din fastighet är god. De kan också förse dig med de säkerhetsanordningar du behöver för ditt tak. Klicka här för att läsa mer om hur du får hjälp att se över din taksäkerhet.